Oglaserad kvinna i tegel-lera, stengods. Ca 25 cm hög.