Raku Urna Vit med oglaserade svarta fält. höjd ca 25 cm.